Radviliškio Vaižganto 
gimnazija

Kontaktai

Adresas:

            LT-82148 Vaižganto 29, Radviliškis

Telefonas: 8 422 52560

El. paštas: vaizganto.gimnazija@gmail.com

Kur mus rasti (žemėlapis).

 

   

NAUJIENOS BENDROS ŽINIOS BENDRUOMENĖ UGDYMAS VEIKLA EGZAMINAI SKELBIMAI
  Išdygęs laisvas, augau laisvas. (J. Tumas-Vaižgantas)

 Patalpinta 2015-09-02

Dovana už aktyvų darbą

Šiuolaikinės gyvenimo realijos kelia  mokykloms naujus reikalavimus, skatina įveikti modernėjančios visuomenės iššūkius. Viena iš prioritetinių sričių, lemiančių mokinių mokymosi motyvacijos skatinimą  greta  ugdymo turinio atnaujinimo,  naujų programų kūrimo,  modernių ugdymosi metodų diegimo į ugdymo procesą yra aktyvus kompiuterinių informacinių technologijų naudojimas pamokose ir popamokinėje veikloje.

Dešimt  Radviliškio gimnazijos mokytojų kartu su gimnazijos administracija nuo praėjusių mokslo metų aktyviai įsijungė į Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą projektą „Portalo „E.mokykla“ plėtra“ veiklą, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Informacinių Technologijų Centro (ITC) tvarkomas interneto portalas „E.mokykla.lt“ yra vienas populiariausių portalų Lietuvoje, teikiančių švietimo bendruomenei aktualią informaciją ir paslaugas. Kasdien jį aplanko daugiau nei 2000 vartotojų. Todėl buvo nuspręsta įgyvendinti projektą, kuris padėtų efektyvinti portalo veiklą, įgalintų dar aktyviau plėtoti skaitmeninio ugdymo turinio prieinamumą.

Vaižganto gimnazijos mokytojamas 2014-2015 mokslo metais buvo organizuoti Virtualios mokymosi aplinkos (VMA) „Moodle“ mokymai, kuriuose mokytojai susipažino su VMA aplinkomis  ir jų panaudojimo ugdymo procese galimybėmis bei aktualijomis. Pedagogai atliko praktines užduotis. Naudodamiesi VMA ir jos resursais, mokytojai kūrė pamokų šablonus, teminius pamokų ciklus, talpino interaktyvią medžiagą į VMA „Moodle“. Baigiantis projektui, aktyviausioms projekte dalyvavusioms pedagogų komandoms, viešai interneto erdvėje talpinusioms projektinės veiklos rezultatus- pačių sukurtą metodinę medžiagą, buvo paskelbtas konkursas 10-ties kompiuterių įsigijimui.

Rugpjūčio 26 dieną dalis Vaižganto gimnazijos mokytojų, projekto „Portalo „E.mokykla“ plėtra“  dalyvių, vyko į Vilniuje vykusią baigiamąją projekto kopnferenciją, kurioje Vaižganto gimnazijos komanda pateko į dešimties Lietuvos mokyklų nugalėtojų tarpą. Tad gimnazijos mokytojai įgijo ne tik skaitmeninių kompetencijų, bet ir gavo materialinės naudos. Gimnazijos mokytojų komanda laimėjo dešimt naujų nešiojamų kompiuterių, kurie  padės atnaujinti gimnazijos IKT potencialą ir skatins mokytojus aktyviau naudoti skaitmeninį mokymosi turinį pamokose bei užtikrins geresnę ugdymosi kokybę.

 

Mokytoja Svetlana Sluckienė

 


Mieli Vaižganto gimnazijos bendruomenės nariai, 

 kaip visad nepastebimai prabėgo nerūpestinga vasara. Laiko ratas sukasi, todėl tenka grįžti į mokyklą – ne tik mokslo, žinių, bet ir pareigų bei kasdieninių iššūkių pasaulį.  Visų mūsų laukia nauji darbai.

 

Gimnazistams linkiu sėkmingo ir prasmingo starto į pažinimo kelionę, joje mokytis   įveikti kliūtis, tobulėti, kurti,  siekti savo užsibrėžtų tikslų.

Kolegoms linkiu kantrybės, kūrybiškumo ir įkvėpimo, skubioje šių dienų kasdienybėje išsaugoti profesinį pašaukimą, pastebėti talento, atkaklumo daigus, padėti jiems stiebtis ir skleistis.

Kviečiu tėvelius tapti aktyviais mokyklų bendradarbiais ugdant vaikus, vedant juos pažinimo ir atradimų keliu.

Būkime kūrybiški, atsakingi ir solidarūs, tapkime šviesos bendruomene, kurioje kiekvienas skirtingų gebėjimų narys randa savo vietą ir tiesia visų mūsų sėkmės kelią.

 

Gimnazijos direktorė Židrūna Onaitienė

 

 

 

Rugsėjo pirmosios šventiniai renginiai:

 

8.30 val.  Šv. mišios Radviliškio Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo parapijos bažnyčioje.

10.00 val. Mokslo metų pradžios šventė Vaižganto gimnazijoje.

 


Informacija gimnazistams

 Jeigu norėtumėte įsigyti nenaują uniformą, kreipkitės į gimnazijos raštinę.

 


Skelbimas apie laisvas darbo vietas

Radviliškio Vaižganto gimnazija skelbia konkursą laisvoms tikybos mokytojo pareigoms užimti nuo 2015 m. rugsėjo 10 d. Numatomas darbo krūvis 2 kontaktinių valandų 3-4 gimnazinėse klasėse. Darbo sutartis terminuota.

 

Reikalavimai pretendentams:

1. Aukštasis išsilavinimas (atitinkantis pretenduojamoms pareigoms užimti keliamus reikalavimus).

2. Tikybos mokytojo kvalifikacija.

3. Gebėjimas valdyti ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas.

4. Gebėti dirbti komandoje, kūrybiškumas, iniciatyvumas, atvirumas pokyčiams.

 

Atrankos būdas – dokumentų analizė, pokalbis.

Pretendentus prašome pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą, kvalifikaciją ir kompetencijas patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Gyvenimo aprašymą.

5. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijų kopijas.

 Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2015 m. rugsėjo 8 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

 Dokumentai priimami gimnazijos raštinėje: adresas: Vaižganto g. 29, Radviliškis, tel. (8 422) 52560, el. paštas vaizganto.gimnazija@gmail.com

 Atrankos pokalbis numatomas 2015 m. rugsėjo 9 d. 15.00 val. Radviliškio Vaižganto gimnazijoje, 101 kabinete.


ELEKTRONINIS

DIENYNAS


Socialinė-psichologinė pagalba

klausk788@gmail.com 


Puslapis atnaujintas 2015.09.02

2007 ©  Radviliškio Vaižganto gimnazija